Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

Krājkonts

Noguldījums Krājkontā ir klienta noguldījums EUR un USD uz nenoteiktu laiku ar iespēju noguldījumu papildināt un/vai samazināt.

Tas ir viselastīgākais uzkrājumu veidošanas risinājums.

Krājkonts ir lielisks palīgs, lai uzkrātu naudu kādam konkrētam mērķim vai vienkārši veidotu iekrājumus. Papildināt Krājkontu iespējams jebkurā laikā par jebkādu summu. To var darīt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu, tai skaitā arī automātiski no darba algas.

Iekrāto naudu var izmantot jebkurā laikā, par to vien 7 dienas iepriekš brīdinot Dzelzceļnieks KS. To iespējams izmantot arī uzreiz, taču tad jārēķinās ar papildus komisijas maksu.

Krājkonts:

Uz nenoteiktu laiku, ar iespēju papildināt un, iepriekš brīdinot, izņemt naudu EUR USD
0,75% 0,75%
Minimālais noguldījuma atlikums procentu aprēķinam: 50.00 50.00

* Tabulā ir uzrādītas gada procentu likmes (spēkā no 05.03.2018.)

Līgumu var noslēgt:

Lietderīgi zināt:

  • Krājkonta procentu likmes var mainīties saskaņā ar spēkā esošajām Noguldījumu gada procentu likmēm procentu aprēķināšanas dienā;
  • Katru mēnesi uz Jūsu krājkontu no Jūsu darba samaksas tiks ieskaitīti maksājumi uzkrājuma veidošanai. Noguldījumu Jūs varat neierobežoti papildināt arī skaidrā naudā vai ar pārskaitījumiem;
  • Procenti par krājkontu tiek maksāti par laiku, kurā nauda faktiski atrodas kontā. Uzkrātie procenti katru mēnesi tiek ieskaitīti Jūsu kontā;
  • Noguldījumu vai tā daļu no krājkonta var izņemt ne agrāk ka vienu mēnesi pēc noguldījuma pirmreizējās summas ieskaitīšanas krājkontā un rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (septiņas) dienas iepriekš klātienē vai i-dzks;
  • Ja klients izņem noguldījumu va tā daļu neievērojot brīdinājuma termiņu (7 dienas), tad klients maksā komisiju - 1% no izmaksājamās summas;
  • Saskaņā ar Noguldījumu garantijas likumu, valsts garantē Jūsu noguldījumu drošību garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā EUR 100 000;
  • Sākot ar 2018.gada 1.janvāri stājušies spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. No 2018.gada 1.janvāra, izmaksājot procentu ienākumu klientam – fiziskajai personai, krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS ieturēs 20% nodokli un pārskaitīs to valsts budžetā. Šajā gadījumā klientam deklarācijas iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā nav obligāta.
  • Noguldījumu apkalpošanas noteikumi

 

Krājkonta atvēršanas pieteikums Krājkonta atvēršanas pieteikums
Iesniegums par izmaksu no krājkonta Iesniegums par izmaksu no krājkonta